Η εταιρία ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ξεκίνησε ως ατομική εταιρία το 1950, με ιδρυτή τον Χρήστο Νικ. Σταυρόπουλο.
Ξεκινώντας με την κατοχή 3 πρατηρίων καυσίμων υπό την ονομασία της πολυεθνικής εταιρίας British Petroleum (BP) και έχοντας στόχο τον εφοδιασμό της αγοράς της Θεσσαλονίκης και των περιχώρων με ποιοτικά λιπαντικά ανώτατης ποιότητας, εισήγαγε και προμήθευε καύσιμα και λιπαντικά της αμερικανικής εταιρίας Pensylvania, καθώς επίσης και αγροτικά ελαστικά αμερικάνικης προέλευσης.
Στο τέλος της δεκαετίας του ’60, η εταιρία, παράλληλα με την εισαγωγή λιπαντικών από την Αμερική, επεκτείνει τις δραστηριότητές της με τη συσκευασία λιπαντικών υπό τη δική της επωνυμία.
Με την απελευθέρωση της αγοράς των καυσίμων, ένεκα της πετρελαϊκής κρίσης της δεκαετίας του ‘70, η εταιρία εμπλούτισε την γκάμα προϊόντων της στον χώρο των πρατηρίων υγρών καυσίμων με την εισαγωγή και διανομή εξειδικευμένου εξοπλισμού, όπως βενζινοαντλίες Αμερικής TOKHEIM και αεροσυμπιεστές, πλυστικά μηχανήματα για αυτοκίνητα, κ.ά. Παράλληλα, η εταιρία ανέλαβε τη συσκευασία ορυκτελαίων προερχόμενων από τη Ρουμανία της κρατικής εταιρίας PETROLEXPORT. Την περίοδο αυτή, περίπου 800 ελεύθερα πρατήρια στη Βόρεια Ελλάδα διέθεταν εξοπλισμό της εταιρίας ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
H εποχή μετά την πετρελαϊκή κρίση βρίσκει την ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. σε μια νέα συνεργασία με την ελληνική εταιρία MOTOROIL.
Πιστή στις αξίες της και με ισχυρή θέληση για προσφορά ακόμη πιο αναβαθμισμένων προϊόντων λιπαντικών στους πελάτες της, ένεκα της προσχώρησης της Ελλάδας στην ΕΟΚ, το 1978, η εταιρία ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. συνάπτει συνεργασία με την εταιρία λιπαντικών ARAL AG Δυτικής Γερμανίας, υπό την εποπτεία της οποίας λειτουργούσαν περίπου 2000 πρατήρια καυσίμων, και αναλαμβάνει την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία.
Τη δεκαετία του ‘90, τη μετατροπή της εταιρίας σε ανώνυμη ακολούθησε μια ιδιαίτερα δυναμική κίνηση της ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.. Ως εκ τούτου, το 1996 η εταιρία ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. συνάπτει συμφωνία με την DEA Mineraloel AG, αναλαμβάνοντας την αποκλειστική εμπορία και διανομή προϊόντων της στις ελεύθερες πλέον αγορές της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και των Σκοπίων. Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής, η εταιρία μετέφερε την έδρα της σε νέες, μεγαλύτερες και ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην περιοχή του Καλοχωρίου, όπου λειτουργεί ως σήμερα.
Το 2001, η εξαγορά της γερμανικής DEA και της ARAL AG από την BP, ώθησε την εταιρία ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στην σύναψη νέων δυναμικών συνεργασιών με τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρία λιπαντικών στη Γερμανία, την FUCHS PETROLUB AG, η οποία κατείχε μερίδια της DEA πριν την εξαγορά της, με το λογότυπο που διατηρεί ως σήμερα.
Σήμερα η εταιρία ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. διατηρεί τις συνεργασίες της με την ARAL AG και την FUCHS PETROLUB AG, παρέχοντας εγγυήσεις στους πελάτες της για την κορυφαία ποιότητα των προϊόντων της.
Η μακρά πορεία της εταιρίας μας, η εμπειρία στο χώρο των λιπαντικών κι ελαστικών και η επιμονή μας στο να παρέχουμε στον πελάτη μόνο προϊόντα ανώτατης ποιότητας, μας καθιέρωσε πρώτους στην αγορά της Βόρειας και Νότιας Ελλάδος.
Πιστοί στις ιδέες μας και τους στόχους μας, σας διαβεβαιώσουμε ότι μπορούμε να σας πληροφορήσουμε και να σας παρέχουμε τον πλέον κατάλληλο τύπο λιπαντικών για κάθε αυτοκίνητο, φορτηγό ή βιομηχανία.