ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Εμπόριο Λιπαντικών
Ιπποδρομίου 18 (τ.θ. 1160), 57009
Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ: 2310 753 095
Fax: 2310 753 096
E-mail: deastavr@otenet.gr